Cenník

Laktačné poradenstvo

Prvé osobné stretnutie u vás doma alebo online stretnutie v trvaní cca 75 minút – 50€.

Každé ďalšie stretnutie 40€/hodina.

Cestovné náklady

  • v Centre La Vita – zľava na poradenstvo
  • v Žiline – bez doplatku
  • ostatné obce – 1€/km (jednosmerne)

Balíčky laktačného poradenstva pri jednorazovej platbe na prvom stretnutí

  • 3 stretnutia – 110€
  • 5 stretnutí – 180€

Príprava na dojčenie

  • individuálna príprava – 100€/2 stretnutia
  • skupinová príprava – 50€/2 stretnutia (max 6 žien v skupine)

Balíčky prípravy na dojčenie spolu s poradenstvom

  • individuálna príprava (2 stretnutia ) + 2 osobné stretnutia po pôrode – 170€
  • skupinová príprava (2 stretnutia ) + 2 osobné stretnutia po pôrode – 110€

Podporná skupina dojčenia

7€/stretnutie